• Friday
  July 2, 2021
  U.E.

  20:00–02:00
  DJ Slon
  Neuro

  & Friends
 • Saturday
  July 3, 2021
  Melting Pot

  22:00–02:00
  Smirnov
  Zok Zok
  Fanick
  Velvet
 • Friday
  July 9, 2021
  H3F

  23:00–06:00
  Basic7
  Helfen
  Koksharov
 • Saturday
  July 10, 2021
  Tur

  23:00–06:00
  Poly
  Naime
  Mio Ristic
 • Friday
  July 16, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Sereja Borisov
  Hoopa
  Blain
 • Saturday
  July 17, 2021
  Too Long

  23:00–06:00
  Doubleight & Ika
 • Friday
  July 23, 2021
  214

  23:00–06:00
  Lena Popova
  vtrenykah
  Matuss
  Shorlax
  Qwqwqwqwa
 • Saturday
  July 24, 2021
  Polubunga!

  23:00–06:00
  Zok Zok
 • Friday
  July 30, 2021
  Tochka Sborki

  23:00–06:00
  Norton Commander
  Tennisist
  Tochka Sborki DJs
  G Depot
 • Saturday
  July 31, 2021
  Sonnabende

  23:00–06:00
  Artem Rezanov
  Kovalev
  Ukusila
  Pie
 • Friday
  July 2, 2021
  U.E.

  20:00–02:00
  DJ Slon
  Neuro

  & Friends
 • Saturday
  July 3, 2021
  Melting Pot

  22:00–02:00
  Smirnov
  Zok Zok
  Fanick
  Velvet
 • Friday
  July 9, 2021
  H3F

  23:00–06:00
  Basic7
  Helfen
  Koksharov
 • Saturday
  July 10, 2021
  Tur

  23:00–06:00
  Poly
  Naime
  Mio Ristic
 • Friday
  July 16, 2021
  Freitag Nacht

  23:00–06:00
  Sereja Borisov
  Hoopa
  Blain
 • Saturday
  July 17, 2021
  Too Long

  23:00–06:00
  Doubleight & Ika
 • Friday
  July 23, 2021
  214

  23:00–06:00
  Lena Popova
  vtrenykah
  Matuss
  Shorlax
  Qwqwqwqwa
 • Saturday
  July 24, 2021
  Polubunga!

  23:00–06:00
  Zok Zok
 • Friday
  July 30, 2021
  Tochka Sborki

  23:00–06:00
  Norton Commander
  Tennisist
  Tochka Sborki DJs
  G Depot
 • Saturday
  July 31, 2021
  Sonnabende

  23:00–06:00
  Artem Rezanov
  Kovalev
  Ukusila
  Pie