• Saturday
  February 1, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Ukusila
  Ershov
  Boseg
 • Friday
  February 7, 2020
  214

  23:59–08:00
  Unbalance
  Lena Popova
  Exponent
 • Saturday
  February 8, 2020
  Near Mint

  23:59–08:00
  Tristan Da Cunha [UK]
  Smirnov
  Velvet
 • Thursday
  February 13, 2020
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Sereja Borisov
  Koksharov
  Deepcase
 • Friday
  February 14, 2020
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Oira
  Youkovskiy
  Kalivas & Sinusoidal
 • Saturday
  February 15, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Pavel Iudin
  Fanick
  Hoopa
 • Thursday
  February 20, 2020
  No Quarter

  21:00–04:00
  Do Nothing
  Either
  Sereja Borisov
  Zaletny
 • Friday
  February 21, 2020
  Maschinenraum

  23:59–08:00
  Basic7
  Kovalev
  Koksharov
  Helfen
 • Saturday
  February 22, 2020
  Neva Deep

  23:59–08:00
  K. Loveski
  M. Kislovsky
  Raf
 • Sunday
  February 23, 2020
  Melting Pot

  23:59–08:00
  Kirill Matveev
  Matpri
  Ki.Mi.
 • Friday
  February 28, 2020
  Orto Doidu

  23:59–08:00
  Shokh [DE]
  El
  Nùrguyana
 • Saturday
  February 29, 2020
  FYEM

  23:59–08:00
  Doubleight
  Dvinskikh
  Eitbit
 • Saturday
  February 1, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Ukusila
  Ershov
  Boseg
 • Friday
  February 7, 2020
  214

  23:59–08:00
  Unbalance
  Lena Popova
  Exponent
 • Saturday
  February 8, 2020
  Near Mint

  23:59–08:00
  Tristan Da Cunha [UK]
  Smirnov
  Velvet
 • Thursday
  February 13, 2020
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Sereja Borisov
  Koksharov
  Deepcase
 • Friday
  February 14, 2020
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Oira
  Youkovskiy
  Kalivas & Sinusoidal
 • Saturday
  February 15, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Pavel Iudin
  Fanick
  Hoopa
 • Thursday
  February 20, 2020
  No Quarter

  21:00–04:00
  Do Nothing
  Either
  Sereja Borisov
  Zaletny
 • Friday
  February 21, 2020
  Maschinenraum

  23:59–08:00
  Basic7
  Kovalev
  Koksharov
  Helfen
 • Saturday
  February 22, 2020
  Neva Deep

  23:59–08:00
  K. Loveski
  M. Kislovsky
  Raf
 • Sunday
  February 23, 2020
  Melting Pot

  23:59–08:00
  Kirill Matveev
  Matpri
  Ki.Mi.
 • Friday
  February 28, 2020
  Orto Doidu

  23:59–08:00
  Shokh [DE]
  El
  Nùrguyana
 • Saturday
  February 29, 2020
  FYEM

  23:59–08:00
  Doubleight
  Dvinskikh
  Eitbit